PROFIL PEGAWAI DINAS KETAHANAN PANGAN


Profil Pegawai Dinas Ketahanan Pangan sesuai Struktur Organisasi
1. Nama                             :  Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, M.M
    NIP                                  :  19640614 199803 2 001
    Pangkat/Gol.                 :  Pembina Utama Muda (IV/c)
   Jabatan                          : Kepala Dinas
2. Nama                             :  Dr. H. Ade Ahmad Kosasih, S.Pd, M.Md
    NIP                                  :  19690709 199512 1 001
    Pangkat/Gol.                 :  Pembina Tingkat I (IV/b)
    Jabatan                         : Sekretaris Dinas
3. Nama                             :  Wiwi Yulyani Saptawianti, SE, MM
    NIP                                  :  19740706 200112 2 003
    Pangkat/Gol.                :  Pembina  (IV/a)
   Jabatan                          : Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan
4. Nama                             :  Akhmad Subhan Syafaat, SH
    NIP                                  :  19690812 199703 1 006
    Pangkat/Gol.                 :  Pembina Tingkat I (IV/b)
    Jabatan                         : Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
5. Nama                             :  Drs. Dendi Hamadani, M.Si
    NIP                                  :  19780817 200212 2 005
    Pangkat/Gol.                 :  Pembina Tingkat I (IV/b)
    Jabatan                         : Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
6. Nama                             :  Rininta Augustin, SE
    NIP                                  :  19780817 200212 2 005
    Pangkat/Gol.                 :  Penata Tingkat I (III/d)
    Jabatan                          : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Nama                             :  Ratih Wulansari, SE., M.Si
    NIP                                  :  19770914 200112 2 002
    Pangkat/Gol.                 :  Pembina (IV/a)
    Jabatan                          : Fungsional Perencana Ahli Muda
8. Nama                             :  Ir. Lim Elfieza, M.P
    NIP                                 :  19650629 200112 2 002
    Pangkat/Gol.                :  Pembina (IV/a)
    Jabatan                        : Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
9. Nama                            :  Eli Juartini, S.TP., M.Si
    NIP                                 :  19690411 200212 2 004
    Pangkat/Gol.                :  Pembina (IV/a)
    Jabatan                        : Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
10. Nama                          :  Setyani, SKM., M.Kes 
    NIP                                 :  19760129 200112 2 003
    Pangkat/Gol.                :  Pembina (IV/a)
    Jabatan                        : Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
11. Nama                          :  Hj. Indriafitri Gumelar, ST., M.M
    NIP                                 :  19760928 200312 2 005
    Pangkat/Gol.                :  Pembina (IV/a)
    Jabatan                        : Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
12. Nama                          :  Yeni Susilowati, S.Sos., M.Si
    NIP                                 :  19720402 200112 2 002
    Pangkat/Gol.                :  Penata Tingkat I (III/d)
    Jabatan                        : Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
13. Nama                          :  Rudi Wahyu Rudito, STP
    NIP                                 :  19680720 200112 1 006
    Pangkat/Gol.                :  Penata Tingkat I (III/d)
    Jabatan                        : Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
14. Nama                          :  Dani Setiadi, S.TP
    NIP                                 :  19721120 200112 1 002
    Pangkat/Gol.                :  Penata Tingkat I (III/d)
    Jabatan                        : Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
15. Nama                          :  Agus Sunendar, SH
    NIP                                 :  19780801 200112 1 002
    Pangkat/Gol.                :  Penata Tingkat I (III/d)
    Jabatan                        : Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
16. Nama                          :  Momod Syafrudin, SP., M.Si
    NIP                                 :  19690521 200212 1 003
    Pangkat/Gol.                :  Pembina (IV/a)
    Jabatan                        : Kepala UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
17. Nama                          :  Yayu Sri Rahayu, SP
    NIP                                 :  19770519 200112 2 002
    Pangkat/Gol.                :  Penata Tingkat I (III/d)
    Jabatan                         : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
18. Nama                          :  Sutomo, SP
    NIP                                 :  19750521 200212 1 005
    Pangkat/Gol.                :  Penata Tingkat I (III/d)
    Jabatan                         : Kepala Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan
                                             Keamanan Pangan
19. Nama                          :  Dadan Iskandar, SP
    NIP                                 :  19690831 199903 1 007
    Pangkat/Gol.               :  Penata Tingkat I (III/d)
    Jabatan                        : Kepala Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan
                                             Keamanan Pangan
20. Nama                          :  Saparudin, S.Pt
    NIP                                 :  19770607 200901 1 005
    Pangkat/Gol.               :  Penata (III/c)
    Jabatan                        : Fungsional PMHP

Share this Post


<<<<<<< HEAD <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> f902b896b279fe8af3d7392c5207ae31e03aa809 ======= >>>>>>> 70ec2052fce7e2bb279029a8783020c8d4ba3a9d